รถกะบะรับจ้าง

 

รถกะบะตู้ทึบ มั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัย ไม่เปียกฝน มีความคล่องตัวสูง และสามารถบรรทุกสินค้าได้มาก ขนาดบรรทุก ความกว้าง 1.7 เมตร ยาว 2.0 เมตร สูง 2.0 เมตร รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ 1.5 ตัน สะดวกในการขนส่งในเมือง กรุงเทพฯ ปริมลฑล